Inför utvecklingssamtalet - Unikum

Inloggning för föräldrar
Klicka på ”Nästa” val av e-legitimation (se nästa-knappen längre ner på sidan).
Om du inte har e-legitimation hör du av dig till klassläraren för andra rutiner.